Nieuws van 18 maart

Vieringen
De diensten van de Tuindorpkerk gaan in elk geval niet door tot en met 5 april. Wel verzorgt ds Piet Jan Rebel de komende weken net als afgelopen zondag een meditatie die u via de site kunt lezen. Ook wordt die u per Nieuwsbrief toegezonden. Die meditatie zullen we, muzikaal omlijst door Dorien Schouten, ook via de kerkomroep uitzenden.

Op die manier willen we ook omgaan met de vespers in de Stille Week. Ook dan zijn er geen bijeenkomsten, omdat we niet verwachten dat de huidige situatie na 5 april ingrijpende veranderd zal zijn.

Dit betekent dat ook de Sedermaaltijd en die vieringen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag niet door zullen gaan. In plaats daarvan kunt u t.z.t. opnieuw via de Kerkomroep een bijdrage van de Tuindorpkerk verwachten.

Andere activiteiten
Andere activiteiten in en om de Tuindorpkerk komen te vervallen. Er komen geen sobere maaltijden, geen poëziemiddag, geen thema-avond van het PMP, geen bezinningsborrel.

Wel kan het zijn dat we mensen oproepen om op een of andere manier een bijdrage te leveren. Houd daarom deze site en uw mailbox in de gaten.

Site Protestantse Kerk
Gelukkig wordt er door de kerken in nationaal verband veel gedaan om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met elkaar. Gaat u maar eens naar https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/ .
Vandaag is er de Nationale Dag van het Gebed. Vandaag en ook de komende woensdagen zullen van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken luiden, in heel Nederland en die van onze kerk zingen mee.
Voor hulp is er ook een afzonderlijke site: https://nietalleen.nl/ . Daar kunt u ook terecht voor hulp, zowel voor de vraag als voor het aanbod daarvan. Dat kan ook door te bellen naar 0800-1322.

Omzien naar elkaar
Laten we naar elkaar om blijven zien, ons bij elkaar betrokken voelen en daaraan uitdrukking geven, in een gebed tot God en een telefoontje of kaartje naar elkaar.