Gemeentelijk nieuws

Wat zou ik zijn?

Veel liederen uit ons liedboek die tot nu toe van generatie tot generatie werden doorgegeven, zijn uit het Duits vertaald. Het derde vers van lied 800 uit het liedboek is het product van een samenwerking tussen de dichter die het 200 jaar geleden schreef, Novalis en de dichter die het 60 jaar geleden vertaalde, Jan Wit.

Lees meer...

Onze vrijheid in de lockdown

De lockdown is verlengd met drie weken. De meeste Nederlanders kunnen instemmen met deze verlenging. Toch zijn er ook Nederlanders van wie de lockdown erg veel vraagt en die uitgeput en wanhopig beginnen te raken. Sommigen voelen zich gevangen in eenzaamheid, omdat bezoek weg moet blijven. Anderen zien geen uitweg meer door de verslechtering van hun wankele financiële situatie. De pijnlijke, ijzeren greep van de lockdown wordt losser, waardoor het bloed weer kan stromen, wanneer we aansluiten bij de vrijheid van Christus. Niet dat uitputting en wanhoop nu smelten als sneeuw voor de zon. Maar de vrijheid die we in Christus vinden, is de zon die straalt in onze eenzaamheid en de zon die ons verwarmt met hoop. Christus geeft ons de vrijheid om verbonden met Hem onze weg te gaan. Hij leidt ons naar God, de Vader en, schrijft Dietrich Bonhoeffer, “hoe stil en bevrijdend wordt de zwartste nacht wanneer ik zing en bid tot de God van mijn leven”.
Ds. Piet Jan Rebel

Koffietijd op zondag 17 januari

Graag nodigen we je uit om na de viering van zondag bij elkaar op de koffie te gaan en daarbij nog even na te praten . Je kunt je nog aanmelden tot zaterdagmiddag 12 uur. Dat doe je via deze aanmeldingsknop. Zie ook Koffietijd!

Een goed lied

“Door goede machten trouw en stil omgeven” luidt de beginregel van het oudejaarsgedicht dat door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 3 maanden voor zijn dood, in december 1944, geschreven werd. Dit gedicht is intussen meer dan 70 keer op muziek gezet en werd als lied opgenomen in verschillende kerkelijke zangbundels. In ons nieuwe liedboek verscheen het als lied 511. Bonhoeffer schreef het niet als kerklied. Hij richtte zich in zijn gedicht tot zijn verloofde en tot zijn directe familie. In een tijd van grote onzekerheid en diep lijden wilde hij met dit persoonlijk gedicht, dat overgaat in een gebed, zijn geliefden en zichzelf troost en steun bieden. Het is niet het vaste vertrouwen op God dat hem doet bidden. Maar oude pijn en de last van het actuele lijden laten hem tasten naar het gebed in de hoop dat het hem vertrouwen zal geven. Het is in de eenzaamheid van de pijn en van het lijden dat hij ontdekt: “God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.”

Ds Piet Jan Rebel

Gezegend 2021

De redactie van deze site wenst u een goed en gezegend 2021 toe. Wij nemen ons voor om juist in barre tijden het contact tussen de gemeenteleden levend te houden door podium te zijn voor wat er zoal leeft in en om de Tuindorpkerk. Wij hopen natuurlijk dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer mogen ontmoeten en dat het cordon sanitaire van anderhalve meter tot het verleden zal behoren.
De webredactie

Subcategorieën

leden administratie

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:

berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving,

geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres: email: c.voorrips@zonnet.nl

of per post aan adres: waarvoor u eerst in moet loggen