Leerhuis: Geloofsverlies

Datum: ma. 25 feb, 2013 20:00

Het thema van de meest recente preek die ds. Nico den Bok in de Tuindorpkerk hield, was geloofsverlies. Nico sprak over de twee grote bijbelse geboden: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Nico wil op verzoek van de kerkenraad graag met ons doorpraten over de vragen die zijn preek oproept, zoals: klopt de gedachte dat het onderscheid tussen God liefhebben en niet-liefhebben minder belangrijk is? Hoe doen we dan het eerste grote gebod recht? Hebben we dat de afgelopen decennia wel goed gedaan? Hoe zouden we dat in de komende decennia kunnen doen?
Na een korte inleiding zal Nico met ons in gesprek gaan over deze vragen en over de vragen die u wilt inbrengen. De preek aangevuld met een artikel over het thema vindt u op de website.

Plaats: Tuindorpkerk - de Blauwe zaal

Doorzoek agenda