Exposities

In de zijgalerijen van de Tuindorpkerk heeft de kunst- en interieurcommissie Tuindorpkerk (KIT) al vele jaren exposities van schilderijen en andere beeldende kunst verzorgd.

Soms werk van gemeenteleden. Maar ook steeds meer van kunstenaars 'van buiten', die bereid zijn werk in de kerk te exposeren dat qua stijl, thema of kwaliteit binnen onze muren past. Het werk dat tentoongesteld wordt is niet per definitie religieus van aard, maar roept wel altijd religieuze of spirituele reflecties op bij de toeschouwer.

Kerk en kunst, een verrijkend samengaan.

Als u suggesties voor een nieuwe expositie hebt, kunt u deze mailen aan kit@tuindorpkerk.nl.

Uitslag zomerprijsvraag

Gedurende de zomerperiode hing in de Tuindorpkerk een tentoonstelling van foto's gemaakt door gemeenteleden rond het thema "Sporen van het christendom in Utrecht". Aan deze tentoonstelling was een pittige prijsvraag verbonden, waar heel wat uren zwerven door de stad en over het wereldwijde web in gingen zitten.

Lees meer...