Van "uitgedaagd tot duurzaam leven" naar "duurzaam doen"

De mees en de duif (Kees Waaijman)
’Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg een mees aan een wilde duif. ‘Minder dan niks’, gaf die ten antwoord. ‘Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen’, zei de mees.

‘Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar aan bleven hangen. Op de kop af drie miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd tweeënvijftig waren het er. Toen de drie miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd drieënvijftigste vlok omlaag kwam - minder dan niks, zoals je zegt - brak de tak af.’ Daarop vloog de mees weg. De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf: ‘Misschien ontbreekt er nog maar één enkele stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te verwerkelijken.’

Het liturgische thema voor de maand november was “Uitgedaagd tot duurzaam leven”. Bovenstaand verhaal illustreerde in de dienst van zondag 25 november dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hoe klein die bijdrage ook lijkt, elke bijdrage is belangrijk.

Uitkomst dialoogavond
Wat zou jij kunnen bijdragen? En hoe zorgen we er voor dat je niet verlamd raakt door de enorme omvang van de problematiek? Hoe kun je elkaar daarbij helpen? Daarover spraken we op de dialoogavond van woensdag 28 november met een groep van tien belangstellenden. We waren het er over eens dat het gemakkelijker is om samen met anderen stappen te zetten dan dat ieder dat op zijn eigen eilandje doet. Pasklare antwoorden hadden we nog niet, maar wel een begin van een gesprek daarover en wat mogelijke ideeën die verdere uitwerking behoeven:
- Duurzame ideeën uitwisselen
- Concrete beloftes/voornemens delen
- Meer tot rust komen helpt bij bewuster leven (vieringen en dialogen)
- Elkaar helpen je niet schuldig te voelen over alles wat je (nog) niet doet, maar juist genieten van wat je wel voor elkaar krijgt.
We spraken af dat de Commissie Groene Kerk met een concreet voorstel zou komen voor een vervolg in 2019.

Wat gaan we in 2019 doen?
In het nieuwe jaar starten we (per 1 februari) met vier groepjes die duurzaam willen gaan DOEN; met mensen die een sneeuwvlok willen zijn en een goed voornemen in de praktijk willen gaan brengen. We starten rond vier thema's (energiebesparing, kleding, voedsel en vervoer). Je kiest zelf welke van deze vier thema’s je voorkeur heeft. Met gelijkgezinden ga je dan in gesprek en je gaat DOEN.
Ieder groepje kijkt in ieder geval naar de praktische informatie die er al is rondom het gekozen thema. Daarna formuleert ieder zijn persoonlijke voornemen(s). We kijken natuurlijk ook naar hoe je elkaar daarbij kunt helpen. Hoe het groepje verder vormgeeft aan de samenwerking is aan het groepje zelf. Een paar keer bij elkaar komen rond een (duurzame) maaltijd? Een Whatsapp-groep starten? In ieder geval zorgt de commissie voor een visuele manier om de ideeën met alle kerkgangers te delen. Ook mensen die niet in een groepje participeren kunnen zo ideeën delen en opdoen.
Het lijkt ons mooi om rond Pasen te rapporteren aan de gemeente wat deze actie heeft opgeleverd.

Annette Kerkstra (VOEDSEL)
Kees Kwant (ENERGIE)
Robert Quast (KLEDING)
Ineke van Keulen (VERVOER)