Nieuws van de Groene Kerk

DUURZAAM DOEN
Hebt u de posters van de vier duurzame groepen in de kerk al bekeken? Vier groepen mensen zijn heel praktisch aan de slag met bij hen passende stappen op het gebied van voedsel, energie in huis, kleding en vervoer. Op 12 mei zullen we op speelse wijze verslag doen van onze bevindingen.

logo groene kerk

GROENE KERKEN LOPEN KLIMAATMARS
Ruim 35.000 mensen kwamen zaterdag 10 maart naar Amsterdam voor de klimaatmars. Samen drongen we aan op een doortastend klimaatbeleid van het kabinet. Ook sloten 110 verschillende Groene Kerken zich aan. Ruim 800 gelovigen kwamen vooraf samen in de Dominicuskerk aan de Spuistraat. Scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk sprak bij de opening van de mars en op de Dam. Ondanks het koude en natte weer was het hartverwarmend om te zien hoe christenen uit allerlei denominaties elkaar vonden in de overtuiging dat zorg voor de schepping voluit onderdeel is van ons geloof. Een uitgebreid verslag kunt u hier lezen.

BOEKPRESENTATIE
Op 10 mei aanstaande wordt het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort gepresenteerd in de Lutherse Kerk. Meer informatie over het boek kunt u vinden via VanMontfoortCommunicatie.nl.