• header_01.png
  • header_03_new.jpg
  • Header_02_new.jpg

Historie van het orgel in de Tuindorpkerk

Het orgel dat thans de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Mînderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld.

 

overzicht kerkzaal

In 1797 wordt het Minderbroedersklooster gesloten, doch het orgel blijft in de kerk achter en valt zonder twijfel ten prooi aan vernielingen en/of plunderingen. Pas rond 1822 wordt het Ruprechtorgel vanuit de Minderbroederskerk naar de Munsterkerk in Roermond overgeplaatst. Daarbij werd het pijpwerk gecompleteerd met bestaand Waals pijpwerk (rond 1700) van onbekende herkomst en nieuw materiaal. Ook is bij deze gelegenheid het uiterlijk gewijzigd: de oorspronkelijke middentoren en de haar flankerende tussenveldjes zijn vervangen door een breed pijpenveld.

In 1891 wordt het orgel andermaal overgeplaatst, nu naar de Gereformeerde Oosterkerk te Utrecht. Er vinden ingrijpende veranderingen in technische opbouw en dispositie plaats. Zo wordt de klaviatuur naar de rechterzijkant verplaatst. In 1922 vinden herstel en verdere wijzigingen plaats.

In 1952 restaureert de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) het orgel onder advies van de Nederlandsche Klokken- en Orgelraad.

Het orgel wordt gedateerd op rond 1740 en wordt toegeschreven aan de Luikse orgelmaker Jean-Baptiste Le Picard.

In 1983 wordt het orgel gedemonteerd in verband met de sloop van de Oosterkerk. Het instrument wordt in 1985 overgeplaatst naar de Tuindorpkerk te Utrecht. Het technische gedeelte (dat wil zeggen alle orgeldelen behalve het pijpwerk) worden gerestaureerd en gereconstrueerd naar (grotendeels) de toestand- 1822. De volstrekt niet bij het historische gedeelte passende pedaallade en -pijpwerk worden niet overgeplaatst. De rijksorgeladviseur inventariseerde het (in 1891 drastisch van plaats veranderde) pijpwerk en ontdekte de Westfaalse herkomst van het orgel.

Het pijpwerk wordt tenslotte in 1999/2000, onder advies van Peter van Dijk, (d.w.z. het opstellen van het restauratieplan en, in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de supervisie over en de uitvoering van het werk) gerestaureerd. Ook bij deze restauratie is de toestand van1822 (de oudste met zekerheid vast te stellen situatie) het uitgangspunt.

De geschiedenis van het orgel in het kort

Het oude orgel uit de Tuindorpkerk werd in 1985 vervangen door dat uit de Oosterkerk. Deze kerk was in 1983 gesloopt, maar had een uniek, kwalitatief hoogwaardig orgel. Het enige exemplaar dat van de orgelbouwer Ruprecht bewaard is gebleven. Vervanging van het orgel uit de Tuindorpkerk werd noodzakelijk, omdat hetin technische zin kwalitatief slecht gebouwd was en herstel weggegooid geld zouzijn. Een aantal pijpen en enkele andere onderdelen waren echter wel vanzodanige kwaliteit dat hergebruiker van verantwoord was. Het oude orgel is in delen afgebroken. Deels is hier een koororgel van gebouwd, door een paar gemeenteleden o.l.v. Peter van Dijk, organist en orgeldeskundige. Deels werden de pijpen onder gemeenteleden ter verkoop aangeboden.Het koororgel wordt bij verschillende gelegenheden nog steeds gebruikt.

Het front van het oude orgel was zeker karakteristiekvoor de bouwtijd (1937) maar kon niet worden gehandhaafd vanwege de plaatsing van het buitengewoon waardevolle Ruprecht-orgel.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Ruprechtorgel Tuindorpkerk.

Communicatie

Digitale communicatie binnen onze kerk wordt hier uitgelegd:   Lees Meer...  

Collectes

Collecteren in Corona tijd:   Lees Meer...  

Welkom

De Tuindorpkerk is een eigentijdse protestantse (PKN) gemeente met leden van alle leeftijden.   Lees meer   Klik hier voor de Flyer

Verhuur van zalen in de Tuindorpkerk

Agenda

Toon complete agenda

Mozaiek online bekijken (bij Issuu)

Mozaiek downloaden als PDF

klik hieronder voor:

foto albums, klik!

Login

Welkom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

captcha