Blijven bidden

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus verlangt.

1 Tessalonicenzen 5: 18

In het gebed tot God
Vanwege een uitvaart buiten onze gemeente en onze stad verdiepte ik me in het lied “Welk een vriend is onze Jezus”. Ik kende het lied van horen zeggen. Mijn generatie mocht het al niet meer zingen. Dat het lied muzikaal rammelend en theologisch rommelend toch het hart van mensen wist te raken, telde niet zwaar genoeg voor onze kerkelijke opzichters.
Oorspronkelijk is het een Engels lied dat geschreven werd door de Ierse dichter Joseph Scriven. Hij schreef het, toen hij zich in zijn leven op de bodem van een diepe en donkere put bevond. De structuur van het lied komt in het Engels duidelijker naar voren, dan in de Nederlandse vertaling. In elk couplet wordt twee keer herhaald: “Breng het in het gebed bij God.” Onze zorgen en onze zonde, onze beproevingen en onze verleidingen, onze moedeloosheid en zwakte, alles wat ons bedrukt en belast mogen we in ons gebed voorleggen aan God.

Bid onophoudelijk
De brief die Paulus naar de eerste christenen in Tessalonica stuurde, schreef hij ongeveer 20 jaar na het leven van Jezus. Aan het slot van zijn brief geeft hij hetzelfde advies als Joseph Scriven deed in zijn gedicht: Breng alles onophoudelijk in het gebed bij God.
Natuurlijk moeten we het advies van Paulus om onophoudelijk te bidden niet letterlijk nemen. We zouden dan zelfs geen tijd meer hebben voor het eten van een boterham. Paulus staat een levenshouding voor ogen. Door het gebed leren we ons leven en de wereld om ons heen te zien in het licht van God. Bovendien groeien God en wij door het gebed naar elkaar toe. Wij groeien naar God toe, wanneer wij onze gevoelens en vragen aan Hem toe vertrouwen. God groeit ook naar ons toe, wanneer wij Hem aanroepen. De dichter van psalm 18 zegt het zo: “In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte Zijn oren.

Gods vriendschap
Geen roepen tot God is zo zacht of het bereikt Zijn oren. Als mensen kunnen we langs elkaar heenpraten. Wie heeft dat nog nooit ervaren? Maar wij kunnen niet langs God heen praten. Hij hoort ons. Ons leven is niet alleen voor ons van belang. Ons leven is ook voor God van belang. Als we van onszelf blijven vragen, verlangen, eisen, afsmeken om dit perspectief niet op te geven, dan zullen we het ervaren. God komt naar ons toe en sterkt en troost ons met Zijn vriendschap.
Ds. P.J. Rebel