Pastoraat

Nieuws van het PMP

Hier een aantal mededelingen van het Pastoraal Meldpunt.

Lees meer...

Het Pastoraal Meldpunt (PMP)

Het bezoekwerk in de Tuindorpkerk wordt vanuit het Pastoraal Meldpunt georganiseerd. Een ieder die behoefte heeft aan bezoek of iemand weet die behoefte heeft aan bezoek of een andere vorm van aandacht kan terecht bij het Pastoraal Meld Punt (PMP), te vinden bij het Wel en Wee bord bij de hoofdingang van de kerk. Ook kan bezoek door één van de pastoraal bezoekmedewerkers georganiseerd worden (vrijwilligers uit de gemeente).

Een gesprek met de predikant of een van de ouderlingen is ook mogelijk. In de meeste gevallen gaat het om onderling contact bij ziekte, problemen, rouwverwerking of geloofsvragen. Heeft u iets te melden voor het Wel en Wee bord dan kunt u dat kwijt bij één van de leden van het PMP.


Werkwijze PMP

Iedere week heeft iemand van het PMP 'dienst' op zondag. Voor en na de kerkdienst staan we bij het Wel en Wee bord in de Voorhof, naast de boekentafel. We noteren de vragen en wensen en maken een praatje.

In de week daarna bellen we op of sturen we een kaartje bij ziekte, overlijden of vreugdevolle gebeurtenissen, geboorte en huwelijksjubilea. Oudere gemeenteleden ontvangen ook een kaart en/of bloemen rond hun verjaardag. Het PMP is als het ware oog en oor van de gemeente. Kroonjarigen vanaf 80 jaar worden vermeld op het Wel en Wee bord. Als u daar geen behoefte aan heeft kunt u dat bij een van ons melden.

Het PMP is er voor u en jou!


Wat doet het PMP nog meer?

Eens per jaar organiseren we een thema-avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden met meestal een gastspreker. In 2017 was het thema omgaan met rouw en verlies onder leiding van Ouderenwerker Irene Stok.

Met Kerst en Pasen sturen we een speciale groet naar onze oudere gemeenteleden.


Het PMP bestaat uit:

Corrie Kamphof, Coördinator tel. 2731162
Tineke Drogendijk
Anke Hagen
Johanneke van Marle-Verduijn
Arja Ottink
Margreet Zwart

 

Het Wel en Wee-bord

Op dit bord vindt u de namen en adressen van mensen die ziek zijn of om een andere reden wat extra aandacht kunnen gebruiken. U kunt hen verrassen met een kaartje, een e-mailtje, een telefoontje of een bezoekje.

U kunt elke zondag iemand van het PMP-team aanspreken bij de boekentafel bij de ingang van de kerk.