Korte schets

De tuindorpkerk is een aparte wijkgemeente binnen de Protestantse gemeente Utrecht (PGU).

De Tuindorpkerk is van oorsprong een Gereformeerde kerk. Tot december 1991 was er op Tuindorp ook een Hervormde kerk: de Willem de Zwijgerkerk. In december 1991 is die gesloten en verkocht aan de katholieke parochie op Tuindorp. Hij is nu in gebruik onder de naam Pauluskerk. De Hervormden vormden samen met de Tuindorpkerk een Samen-op-Weg gemeente en kwamen deels kerken in de Tuindorpkerk.

Elke zondagmorgen is hier om 10.00 uur dienst. Veel jonge gezinnen bezoeken deze diensten.

De bloeiende kinderneven-dienst telt vaak dertig tot vijftig kinderen, verdeeld over drie groepen. Ook de crèche mag zich in grote belangstelling verheugen. Eens in de veertien dagen werkt de eigen cantorij mee aan de dienst. Gezongen wordt uit het Liedboek der Kerken en uit verschillende andere bundels.De liturgie in de Tuindorpkerk heeft een heel eigen karakter door de aandacht die gegeven wordt aan de Joodse wortels van het christelijk geloof.

Zo wordt elke zondagmorgen een (klein) gedeelte gelezen uit de Tora afdeling, die de sabbat voorafgaande aan de zondag in de synagoge gelezen is. De gemeente is in de liturgie actief betrokken door veel responsoria, vaak op melodieën uit Taizé.

Aan het begin van de dienst zijn een diaken en een kind betrokken in het gebed voor de nood der wereld.

Ná de dienst is er altijd gelegenheid tot ontmoeting met elkaar in de Voorhof.

Er wordt dan ook koffie geschonken. Vanzelfsprekend is ieder welkom in onze diensten in beide kerken. En echt: ze zijn de moeite waard. De ontmoeting met de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus en de ontmoeting met elkaar: een mens leeft daarbij!