Interieur

De vernieuwing van het interieur van de kerk is af. Hoewel...

....wanneer is af af? En is af een waardeoordeel of een constatering van een situatie? In het voorjaar is de kerk weer geschilderd. De Voorhof is uitgebreid, vernieuwd en deze verbouwing is onlangs afgerond met het installeren van de glaspanelen, waarop het kunstwerk Kracht en beweging van Maria Prins is geprojecteerd.

Passie

Het thema voor het jubileumjaar is "Kerk met Passie". Wij kunnen u verzekeren dat er ook aan het kerkgebouw zelf met veel passie is gewerkt. Jarenlang hebben Diny de Bie, Adri Hauer en Hugo Siegelaar met een enorme inzet ervoor gezorgd dat de Tuindorpkerk een plek was waar spiritualiteit en schoonheid samen konden gaan. Hun betrokkenheid ging zelfs zover dat ze af en toe mensen mobiliseerden om de kerk weer proper te maken. De drie genoemde gemeenteleden hebben samen met kerkmeester Jan Groeneweg het voorwerk gedaan waarop de huidige interieurcommissie kon voortbouwen. Contact werd gezocht met Arne Verkerk, architect en sinds zijn kindertijd betrokken bij de Tuindorpkerk.

Architectuur

Het licht dat door de glazen pui de kerk instroomt, moet doorgaan tot het liturgisch centrum, was de idee van de architect. Daarom mocht de Voorhof ook niet afgesloten worden met lamellen, maar werd er gezocht naar een transparante afscheiding. De kleuren van het glas in lood in de kerkramen, moesten terug te vinden zijn. Dat is een lange zoektocht geweest. De interieurcommissie had een prachtige glazen wand gezien in een glasfabriek en wilde dat idee uitwerken voor de Tuindorpkerk. Uiteindelijk werd gekozen voor een schilderij van Maria Prins. Dit schilderij werd gefotografeerd en op folie geprojecteerd en geplaatst tussen twee glaslagen. Ook met de kleurkeuze van de vloerbedekking in de kerkzaal en de Voorhof werd rekening gehouden met het kleurenpalet van de kerkramen. Door de verbouwing komt de mooie vorm van het balkon weer tot zijn recht. In de consistoriekamer staat een tafel van perenhout. Deze houtsoort komt terug in de pilaartafels. In het ontwerp van de architect is er sprake van nieuw meubilair in en rondom de Voorhof, maar de realisatie daarvan stellen we om budgettaire redenen nog even uit. De kapstokken staan nu verdekt opgesteld achter twee kasten, waardoor alles er ordelijker uit ziet. Veel mensen hebben hard gewerkt aan deze renovatie. Voor de interieurcommissie zit deze grote klus er nu grotendeels op, waardoor er weer energie vrijkomt voor bijvoorbeeld exposities in de kerk.

Kunst in de kerk

Op dit moment bestaat de interieurcommissie uit Adri Hauer, Arne Verkerk, Simon Borgdorff en Sjouke Sytema. De komende tijd willen we onderzoeken op welke wijze we kunst kunnen integreren in vieringen. We zullen gaan zoeken naar kunstenaars die ook een religieuze component in hun werk hebben. Van advent tot de opening van het jubileumjaar hangen er kunstwerken van Maria Prins, geïnspireerd door een gedicht van Ida Gerhardt.