Tijdcollecte in de herkansing

Het thema van de startzondag was dit jaar “Een open huis”. We kijken terug op een mooi gevulde dienst. Zo gevuld dat misschien het reageren de overvloed aan mogelijkheden bij de tijdcollecte tijdens diezelfde dienst wat veel gevraagd was.


Voor iedereen die er wellicht in tweede of latere instantie alsnog zou willen intekenen hieronder het overzicht van de activiteiten.

Om te beginnen twee wat structurelere activiteiten waar echt dringend nieuwe mensen bij nodig zijn:

Autodienst
Wie wil meehelpen op regelmatige basis minder goed ter been zijnde gemeenteleden op zondagochtend op te halen voor de kerkdienst en hen natuurlijk ook weer thuis te brengen? Hoe meer extra chauffeurs, hoe minder groot de belasting!
Contactpersoon: Johan Jansze, 030-2732440

Kerkdiensten in Tamarinde
Voor de kerkdiensten in verpleeghuis Tamarinde worden vrijwilligers gezocht om bewoners op te halen en na de dienst weer terug te brengen naar hun afdeling. Je bent eens per vijf weken aan de beurt.
Een wat grotere klus: ook eens per vijf weken zorg je als koster dat in de ruimte waar de dienst wordt gehouden alles klaarstaat en dat naderhand wordt opgeruimd.
Contactpersoon: ds Mini Jurjens, m.jurjens@careyn.nl, 06-21283943 (ma/di/wo overdag)

Voor onderstaande activiteiten zijn al -meer of minder- aanmeldingen, maar ook hierbij zijn nieuwe of hernieuwde gezichten van harte welkom!

Een open huis - denken
Als Tuindorpkerk willen wij een attractieve gemeente zijn en daarbij hoort het vergroten van onze zichtbaarheid in de omgeving. Daarvoor zijn mensen nodig die:
- mee willen denken en meeschrijven om een project op te zetten om als kerk van betekenis te zijn voor de Veemarkt;
- in een projectgroepje onze communicatie willen versterken;
- willen meedenken over wat we voor studenten in de omgeving willen betekenen.
Contactpersoon: Friso Smits, frisosmits@yahoo.com 06 – 48474609

Een open huis – doen
Wie vindt het leuk om één (of meer) van onderstaande activiteiten te trekken/ organiseren:
Winter BBQ– januari Puber diner – februari
Walking dinner – maart Zingevingsontbijt – maart
Reis Taizé – mei Alpes d’HuZes - juni
Contactpersoon: Friso Smits, frisosmits@yahoo.com 06 – 48474609

Vluchtelingen in Overvecht
Sinds kort wonen in Overvecht op de Einsteindreef ongeveer 400 asielzoekers. We willen deze nieuwe stadgenoten graag helpen zich thuis te gaan voelen in Utrecht. Vanuit de Utrechtse kerken zijn er daarvoor al veel initiatieven, te veel om hier op te sommen. Als je je inschrijft krijg je hier per mail uitgebreide informatie over toegestuurd. Contactpersoon: Marianne Eijgenraam, marianne.eijgenraam@gmail.com, 030-2515795

Present
Stichting Present biedt groepen de mogelijkheid zich eenmalig een dag in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Soms zijn het sociale activiteiten, waarbij de ontmoeting centraal staat. Andere keren zijn het korte klussen in en rond het huis. Ook die praktische klussen leiden vaak tot unieke ontmoetingen. Behalve dat je met jouw groep andere mensen daadwerkelijk helpt, is een Present-activiteit ook een leuke gelegenheid om met mede-gemeenteleden eens iets totaal anders te doen! Waar mogelijk trekken we weer samen op met de Pauluskerk. Contactpersoon: Henk Poot, henkpoot@xs4all.nl, 030 - 2715316

STIL
Deze Utrechtse stichting helpt ongedocumenteerden met juridische en medische ondersteuning. Ook speelt STIL een bemiddelende rol in het vinden van (tijdelijke) huisvesting. Er is op het moment veel behoefte aan vrijwilligers die op afroep beschikbaar zijn om mensen incidenteel naar opvangplekken of naar medische afspraken te rijden. Een fijne overzichtelijke manier van vrijwilligerswerk voor het komende seizoen!
Iets intensievere klussen zijn er ook: het zoeken naar opvangplekken, tolkwerk en helpen als baliemedewerker.
Meer weten over STIL? Abonneer je op hun nieuwsbrief! (info@stil-utrecht.nl).
Contactpersoon Margreet Jenezon, margreet@stil-utrecht.nl, 030- 2713463

ZWO
ZWO: betrokkenheid op onze naasten wereldwijd. Concreet zichtbaar gemaakt in een drie jaar lopend project vanuit Kerk in Actie en in korte projecten in veertigdagentijd en adventsperiode.
Je kunt je aanmelden voor de organisatie van de sobere maaltijden in de veertigdagentijd of om te helpen bij de verkoop van spullen op de vrijmarkt op Koningsdag.
Contactpersoon: Christine Hoek, hoek.cc@gmail.com, 030-2714399

Toevlucht en Villa Vrede
Toevlucht is de nachtopvang voor ongedocumenteerden. Enkele jaren geleden opgezet vanuit de Utrechtse kerken en helaas nog steeds niet overbodig. Datzelfde geldt voor Villa Vrede, een plek waar mensen zonder verblijfsvergunning welkom zijn. Beide organisaties kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor uiteenlopende activiteiten.
Contactpersoon Toevlucht Ageeth Weelink: winteropvangutrecht@gmail.com
Contact Villa Vrede: info@villavrede.nl

Groene Kerk
Het keurmerk ‘Groene Kerk’, dat de Tuindorpkerk heeft verworven, betekent uiteraard dat we er ook aan werken
die te behouden. Goed afval inzamelen, voedselverspilling tegengaan maar we hebben ook eens afval in de
wijk opgeruimd. Ook gaat het om energiebesparing bij de verlichting, het bevorderen van isolatie, of om een
inzamelingsactie voor een zonnedak of nieuwe, efficiënte verwarmingsinstallatie. De komende winter willen we
hier een flinke stap vooruit proberen te zetten. Een duurzaam initiatief om samen met een groep aan te pakken!
Met jou/uw gegeven tijd kunnen we dit oppakken. Contactpersoon: Kees Kwant, kwantkw@xs4all.nl,
030-2717869

Kerk en Vluchteling (K&VU)
K&VU trekt zich het lot aan van vluchtelingen in Utrecht. Heb je een auto en vind je het leuk om vrouwen en kinderen weg te brengen en op te halen naar een moeder-kindweekend? In het najaar en voorjaar organiseert stichting Gave een weekend waar alleenstaande vrouwen uit het AZC in de watten worden gelegd en er tijd en aandacht voor hen is. Voor hun kinderen is er dan een apart programma. Het is vaak op kampeerboerderijen in de buurt van Amerongen/Driebergen. Je kunt je ook opgeven voor rijden op alleen de zondagmiddag of vrijdagmiddag. Een hele welkome bijdrage via de tijdcollecte!
Contactpersoon: Lourien van der Molen-Nentjes, lourienvandermolen@gmail.com

Bartiméus
Bartiméus heeft moderne, kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met visuele en bijkomende beperkingen. Bewoners leiden daar een leven zoals thuis. Vanuit de Tuindorpkerk gaat een groep vrijwilligers en de 15+ groep geregeld op zondagmorgen naar Bartiméus in Driebergen, waar zij gehandicapte bewoners begeleiden bij het naar de kerkdienst gaan. Eén keer per jaar komt Bartiméus bij ons in de Tuindorpkerk voor een gezamenlijke viering. Vrijwilligers kunnen mee naar Driebergen om mee te helpen of zelf als chauffeur een groepje meenemen vanuit Utrecht!
Contactpersoon: Gera Zoer, g.zoer@hccnet.nl, 030-2717869

Voedselbank Overvecht
Wie vanwege een zeer laag inkomen niet voldoende geld heeft om eten te kopen, kan in Utrecht gebruik maken van de voedselbank. Bij de uitgiftepunten kun je gratis voedsel krijgen in de vorm van een voedselpakket. In Overvecht neemt helaas de behoefte aan deze hulp toe. Wekelijks worden inmiddels 100 pakketten uitgedeeld, waarvan de gezinnen ongeveer drie dagen kunnen eten. Geef je op om zelf eens een ochtend of middag in de supermarkt te helpen bij het inzamelen van producten voor de Voedselbank!
Contactpersoon: Harma van der Zwaag, hvdzwaag@ziggo.nl, 030- 2714066

En de Vrolijkheid dan?
De muziekmiddag vindt plaats op de zondag dat deze Mozaïek uitkomt. Daarom nu geen wervende tekst meer op deze pagina. We hopen op weer een middag met mooie ontmoetingen!