Kringen

Informatie over de gesprekskring geloofsopvoeding

Kinderen opvoeden is volgens velen het leukste, maar ook het moeilijkste wat er is. Zeker als je ze ook iets van het christelijk geloof wilt meegeven! De vraag is wàt je dan meegeeft, hóe je dat doet, en vooral hoe je inspeelt op de belevingswereld van je kind.

Lees meer...

Kring: Wat is dat, christen zijn?

Al drie of vier jaar ontvang ik per seizoen één aanmelding voor een belijdeniskring. Dat is te weinig, want een onmisbaar onderdeel van de belijdeniscatechese is het gesprek over je geloof. Ik verwijs hem of haar daarom door naar de Nieuwe Kerk waar ieder jaar gelukkig weer genoeg mensen zich aanmelden voor een belijdeniskring. Voor onze gemeenschap is dat jammer. Belijdenis is een feest dat iedere gemeente graag viert.

Lees meer...